SmartSME EXPO

HISTORY

                ตลอดระยะเวลา 14 ปีของ บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ที่มุ่งมั่นในการเป็นสื่อกลางเพื่อ SME โดยผลิตสื่อครบวงจร ทั้งนิตยสาร SME ชี้ช่องรวย นิตยสารรายเดือนเพื่อผู้ประกอบการรายกลาง และรายย่อยที่ได้รับความนิยมสูงสุด และเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ Smart SME สถานีโทรทัศน์แห่งแรกในประเทศไทย ที่มุ่งมั่นผลิต ออกอากาศรายการ เนื้อหา สาระ ความรู้ และข่าวสารสำหรับผู้ประกอบการ SME ตลอด 24 ชั่วโมง และได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ SME เป็นอย่างดี มีผู้ชมที่ชื่นชอบ และสนใจติดตามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่าย True Vision / PSI / โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม C – Band และสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook Fanpage ที่มีผู้ติดตามกว่า 750,000 คน และเว็บไซด์ www.smartsme.tv ซึ่งมียอดการเข้าชมสูงถึง 100,000 UIP / วัน

นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเกี่ยวกับ SME ทุกระดับทำให้บริษัทฯ มีส่วนงานที่ให้การอบรมสัมมนา ทั้งการอบรมอาชีพ จากสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย และการสัมมนาจากสถาบันพีเพิลเทรนนิ่ง

 

งาน “Smart SME Expo 2016” (งานแสดงสุดยอดธุรกิจครั้งที่ 12) จัดโดย พีเพีลมีเดียกรุ๊ป ซึ่งมีการจัดงานแสดงสินค้าและธุรกิจต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 โดยพัฒนาจากการจัดงาน “มหกรรมชี้ช่องรวย” ที่กระจายการจัดงานไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ก่อให้เกิดธุรกรรมมากกว่า 5,000 ล้านบาท มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 1 ล้านคน มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ SME ของประเทศในทุกด้าน

ในปี 2559 นี้ พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป มีกำหนดจัดงาน Smart SME EXPO 2016  ขึ้นพร้อมกันในวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559 บนพื้นที่การจัดงานกว่า 20,000 ตารางเมตร ใน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานีเนื่องจาก SME ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งภายในงานงานดังกล่าว มีการแสดงสินค้า ธุรกิจ นิทรรศการ และกิจกรรมน่าสนใจหลากหลาย

 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อต่อยอดในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งเป็นช่องทางในการสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs
  2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ ทั้งข้อมูลนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
  3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากิจการ เพื่อยกระดับให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
  4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  5. เพื่อเป็นเวทีแสดงนโยบาย บทบาท และทิศทางการส่งเสริม SMEs ของรัฐบาล รวมทั้งการแสดงศักยภาพในการส่งเสริม SMEs ของไทย เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการขยายการค้า การลงทุน แบบไร้พรมแดน เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก
 
 
CONCEPT

“One Stop Upgrade for SMEs : ทางด่วนสู่ความสำเร็จสำหรับเอสเอ็มอี”  

เป็นการรวมพลังหน่วยงานทุกภาคส่วนมาร่วมสนับสนุน SME ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และสมาคม รวมถึงภาคเอกชนต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นเวทีใหญ่ประจำปีของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME ไทย ในการจับคู่ธุรกิจ การสร้างแรงบันดาลใจ สร้างเครือข่ายและห่วงโซ่ SME เพิ่มศักยภาพให้ SME ไทย และเพิ่มการเข้าถึงนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SME

HILIGHT
 
  • SMEs Carnival : ที่สุดของพาเหรด SMEs สีสันงานเปิดตัว
  • SMEs ดี…แจก : การแข่งขัน Pitching แจกทุน 100,000 บาท
  • SMEs…ที่สุด : Talk show สด ของที่สุดของ SMEs
  • SMEs go inter ถึงที่สุด : ปั้นแบรนด์สู่ตลาดสากลฟรี

เข้าสู่เว็บไซต์